El sistema marginalista
Amb el final del 2021 a tocar, podem dir que ha estat un any marcat per una pujada sense precedents en el preu de l’energia. La pujada del gas ha arrossegat el preu de la llum, que es troba en màxims històrics en aquests mesos fred de major demanda energètica. Amb aquesta situació, els més afectats busquen culpables, i no són pocs els qui vinculen la crisi energètica a un defecte estructural: és a dir, que assenyalen el model energètic europeu (i que comparteixen tots els països de l’OCDE) com al principal responsable d’aquesta escalada de preus.

Però, és realment així? Per a respondre aquesta pregunta és necessari entendre el model energètic. Per aquest motiu, en aquest article del blog explicarem com funciona el sistema marginalista que fixa els preus de l’energia.

Un pols entre generadors i comercialitzadores

Per a començar, és important saber quins agents prenen partit en aquest mercat. Tenim els generadors d’energia, que són els qui produeixen tota mena d’energia: eòlica, hidràulica, geotèrmica, nuclear o mitjançant combustibles fòssils. Aquests generadors bolquen l’energia que han produït a les xarxes de transport, propietat de les distribuïdores, que la faran arribar als consumidors finals.

Però els consumidors finals no compren l’energia als generadors. Entre ambdues parts tenim les companyies comercialitzadores, que compren l’energia als generadors per cobrar als consumidors finals en funció del seu ús.

La primera pregunta que ens assalta, doncs, és la següent: Si el gas està tan car, per què no comprar energia que provingui d’altres fonts més assequibles, com les renovables o la nuclear? Això seria el més raonable i el pas a seguir en qualsevol mercat. Però no és així com funcionen els models marginalistes.

En aquest model, tota l’energia es ven al mateix preu, independentment del seu origen. Per entendre per què no podem accedir directament a l’energia amb preus de producció més baixos, hem de saber com funciona la compravenda d’energia entre generadors i comercialitzadores.

 

El Pool

Cada dia a les 12.00, els generadors venen la seva energia a les comercialitzadores per cada hora de l’endemà. Es subhasta l’energia produïda per a cada tram horari. Els generadors fan les seves ofertes de venda i les comercialitzadores les seves de compra, i totes aquestes ofertes s’endrecen de menor a major i de major a menor, respectivament.

No es tracta d’ofertes directes, d’una comercialitzadora en concret a un generador en concret. Totes aquestes ofertes es registren i es llencen a un “pool”, que és com es diu aquest conjunt d’ofertes de compra i venda.

Aquests gràfics se superposen i ens queda un gràfic semblant a aquest. El punt on ambdues línies es troben és el que es coneix com a punt de casació i és determinant. A partir d’aquest punt (des del punt de casació cap a la dreta), els generadors no estan disposats a acceptar cap oferta de les companyies comercialitzadores. Per tant, el punt de casació és l’oferta més alta que les comercialitzadores estan disposades a pagar per cert tram horari (ja que, recordem, aquest procés es repeteix per cada hora del dia).

La particularitat del sistema marginalista és que, establert el punt de casació, totes les ofertes es vendran a les comercialitzadores per aquell preu. És a dir, el punt de casació marca el preu al qual tots els generadors vendran la seva energia a totes les comercialitzadores per cada franja horària. És per aquest motiu que, encara que l’energia d’un generador sigui barata i s’ofereixi a un preu molt baix, a l’hora de vendre-la aquest preu s’haurà d’adaptar al qual marca el punt de casació. Aquesta és la rao per la qual el gas arrossega els preus de tota l’energia, independentment dels seus costos de producció.

 

Un exemple pràctic

Veiem-ho amb un exemple pràctic. Aquest gràfic podria ser el “pool” de les 12.00 hores de demà. A aquesta hora hi ha molt sol i vent, per això l’energia eòlica (1) i la solar (2) oferida serà molt barata. Però no l’energia que prové del gas (3), que és, per ara, molt més cara. L’oferta més cara pel gas marca el punt de casació i, automàticament, l’energia solar i eòlica oferida passaran a vendre’s al mateix preu.

Durant el 2020 ningú es va queixar del sistema. El gas, que té uns costos altament variables, es va mantenir a uns preus baixos, motiu pel qual el punt de casació sempre s’assolia a cotes raonables. Aquest any, però, el preu del gas s’ha disparat per diversos motius, demostrant que aquest sistema és molt vulnerable a les fluctuacions en els costos variables de qualsevulla font energètica.

Els combustibles fòssils tenen grans costos variables, mentre que l’energia renovable no. Aquest és, per tant, un sistema que afavoreix a la segona, a les fonts d’energia més competitives. Per desgràcia, seguim essent massa dependents dels combustibles fòssils, ja que l’energia generada de manera renovable no és capaç de cobrir tota la demanda.  Si hi hagués prou energia a baix cost, el punt de casació apareixeria molt més a l’esquerra, eliminant les ofertes de gas que s’han encarit tant.

Hi ha els qui asseguren que, amb un sistema pay as bid podríem estalviar més, però tots els països que han adoptat aquest sistema han acabat pagant més que aquells que mantenen el sistema marginalista. Aquest video explica molt bé les diferències entre ambdós mètodes.

Per això, podem dir que sí que ens trobem al davant d’un problema estructural, però no de model energètic. El problema d’aquesta pujada resideix en la nostra dependència dels combustibles fòssils i concretament del gas, encara necessari per a poder cobrir tota la demanda energètica.

 

Preguntas frecuentes
Introduciendo el CUPS o los datos de consumo del cliente en nuestra calculadora, disponemos del consumo y demanda de potencia reales. Con ellos comparamos los precios de las mejores compañías energéticas del mercado y podemos ofrecerte el mayor ahorro posible.
Para poder beneficiarte del ahorro calculado es necesario ser cliente MIAF: sólo así podemos ofrecerte la contratación y gestión de los suministros con las comercializadoras elegidas, además del resto de nuestros servicios de asesoría energética, como revisión y validación de facturas, gestión de incidencias u optimización de potencias, entre otros.
Lamentablemente no. Nuestro servicio de asesoramiento energético está especializado y va dirigido a empresas.
No es necesario. Nosotros nos ocupamos de realizar todos los trámites con las compañías energéticas y en MIAF podemos gestionar en tu nombre cualquier incidencia que se produzca.
Ver más preguntas frecuentes

Suscríbete a nuestra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2021