Preguntes freqüents
Introduint el CUPS o les dades de consum del client a la nostra calculadora, disposem del consum i demanda de potència reals. Amb ells, comparem els preus de les millors companyies energètiques del mercat i podem oferir-te el màxim estalvi possible.

El CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) és una clau alfanumèrica d'entre 20 i 22 caràcters que identifica cada punt de subministrament. És permanent (no varia en cas de canviar la tarifa o companyia) i imprescindible per poder donar d'alta la llum i el gas, canviar de companyia i modificar potències. Aquest codi queda reflectit en totes les factures, al costat de les dades de subministrament.

Per poder beneficiar-te de l'estalvi calculat és necessari ser client MIAF: només així podem oferir-te la contractació i gestió dels subministraments amb les comercialitzadores escollides, a més de la resta dels nostres serveis d'assessoria energètica, com la revisió i validació de factures, gestió d'incidències o optimització de potències, entre d'altres.

Lamentablement no. El nostre servei d'assessorament energètic està especialitzat i va dirigit a empreses.

A MIAF no som tan sols col·locadors de contractes a canvi d'una comissió que es repercuteix en el preu de l'energia que paga el client, sinó que ens focalitzem en què el client pagui el mínim possible. Comptar amb més de 300 ofertes de diferents companyies comercialitzadores ens permet analitzar i oferir el màxim estalvi possible a cada empresa. I a més oferim un servei addicional de qualitat en la gestió del contracte.

A MIAF ens ocupem de tot el procés. Un cop el client decideix el canvi, sol·licitem a la companyia tota la informació actual (factures i contractes) i elaborem el marc d'actuació per fer el traspàs de manera fàcil i àgil.

A MIAF tenim una quota fixa a l'any. En el cas de la prestació de serveis de gas: Tarifa RL1/RL2: 70 €/any, Tarifa RL3/RL4: 90 €/any, Tarifa RLTB5/RLTB6/RLTA6: 125 €/any, Tarifa RLTB7/RLTA7: 600 €/any, Tarifa RL8/RL9/RL10/RL11: 800 €/any. En el cas de la prestació de serveis d'electricitat: Tarifa 2.0TD: 70 €/any, Tarifa 3.0TD: 125 €/any*, Tarifa 6.1TD/6.2TD: 400 €/any*, Tarifa 6.1TD/6.2TD: 600 €/any *. * Opció d'afegir un import extra que inclou el servei d'optimització de potències i anàlisi d'energia reactiva.

Com a consultors energètics, a MIAF no basem la col·locació del contracte a la comissió de les comercialitzadores. Per tant, per poder oferir l'oferta més competitiva als nostres clients, cobrem una quota fixa anual que ens permet oferir un servei integral d'assessorament i gestió d'incidències, i que l'estalvi final del client sigui més gran.

Cada negoci té les seves característiques i, per tant, un perfil de necessitats energètiques diferents. A MIAF, trobem la millor oferta per a la teva empresa segons els teus consums i demandes de potència reals. A més, cada 3 mesos revisem que segueixi sent la més competitiva.

Si reps una oferta més barata o d'alguna companyia energètica a la qual MIAF no tingui accés, t'ajudem igualment a comprovar si és millor per a la teva empresa. Només has d’enviar-nos-la i nosaltres analitzem quin estalvi o sobrecost et suposa, verifiquem les clàusules contractuals i si és millor opció te la gestionem amb la companyia assegurant-nos que s'apliquen les condicions contractuals pactades.

En principi sí, però cal tenir en compte les possibles penalitzacions associades al teu contracte. A MIAF analitzem el seu impacte i t'assessorem sobre el millor moment per fer el canvi.

A MIAF verifiquem que la potència del teu negoci s'adapti als requeriments de les teves instal·lacions. D'aquesta manera, evitaràs errors energètics produïts per una potència insuficient, així com sobrecostos si la potència és excessiva o insuficient.

Com a client de MIAF, rebràs un correu electrònic amb les claus d'accés a la plataforma. I si tens qualsevol dubte, només has de consultar-nos.

A la nostra plataforma disposes d'un canal de comunicació específic per notificar incidències, així com un històric en el qual consultar l'estat de cadascuna d'elles: canvis de nom o número de compte, pujades / baixades de potència, talls de llum ... I sempre que ho necessitis, pots contactar per telèfon amb el teu gestor personal.

No és necessari. Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits amb les companyies energètiques i a MIAF podem gestionar en nom teu qualsevol incidència que es produeixi.

Pots contactar amb MIAF en qualsevol moment de dilluns a divendres, de 9 a 18 h, per telèfon (+34 931.190.791), via xat o correu a través de la nostra Plataforma.

A MIAF ens ocupem de revisar i validar les factures per comprovar que tot estigui correcte. Si detectem algun error, el reclamem directament a la companyia. A més, et podem ajudar a resoldre qualsevol dubte que tinguis sobre elles.

Per descomptat. No hi ha límit de subministraments a contractar per client.

L'energia reactiva és aquella que es produeix en instal·lacions elèctriques on es necessiten transformadors, motors o receptors. Aquesta energia és perjudicial per a la instal·lació, ja que crea interferències i sobrecàrregues i no produeix un rendiment útil. Per aquest motiu, quan l'energia reactiva consumida excedeix el percentatge establert pel BOE, es cobra una penalització econòmica en la factura de la llum. A MIAF analitzem i reduïm el consum en energia reactiva en cas de ser necessari, mitjançant la instal·lació de bateries de condensadors.

És l'energia que prové de fonts 100% renovables, com és el cas de l'energia eòlica, solar, geotèrmica, hidroelèctrica o mareomotriu. A MIAF podem segmentar ofertes de les comercialitzadores perquè puguis contractar únicament energia verda.

És tota comercialitzadora situada al teu entorn geogràfic. Si estàs interessat, a MIAF podem segmentar les ofertes de les companyies per criteris de proximitat territorial.
 

Preguntes freqüents
Introduint el CUPS o les dades de consum del client a la nostra calculadora, disposem del consum i demanda de potència reals. Amb ells, comparem els preus de les millors companyies energètiques del mercat i podem oferir-te el màxim estalvi possible.
Per poder beneficiar-te de l'estalvi calculat és necessari ser client MIAF: només així podem oferir-te la contractació i gestió dels subministraments amb les comercialitzadores escollides, a més de la resta dels nostres serveis d'assessoria energètica, com la revisió i validació de factures, gestió d'incidències o optimització de potències, entre d'altres.
Lamentablement no. El nostre servei d'assessorament energètic està especialitzat i va dirigit a empreses.
No és necessari. Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits amb les companyies energètiques i a MIAF podem gestionar en nom teu qualsevol incidència que es produeixi.
Veure més preguntes freqüents

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2022