Consultoria energètica

Consultors experts en optimització energètica
Coneixem la necessitat creixent de les empreses de ser competitives. Per això, des de MIAF, ens hem proposat ajudar-les a maximitzar l'estalvi de costos i temps en la contractació i gestió dels seus subministraments energètics.

Des de la nostra creació hem volgut convertir-nos en una consultoria energètica de màxima qualitat, oferint els millors serveis als nostres clients en funció exclusivament de les seves necessitats.

La nostra experiència en el mercat elèctric i el gran nombre d'ofertes de comercialització que podem avaluar amb la nostra calculadora, ens permeten cobrir totes les necessitats de gestió energètica de les empreses a través d'un ampli portfolio de serveis. Per això realitzem un diagnòstic de les necessitats i pautes de consums dels teus punts de subministrament, i elaborem un pla de gestió energètica que aporti els millors resultats pel teu negoci, amb criteris d'eficiència i buscant sempre el màxim estalvi.

Realitzem un diagnòstic de les necessitats i pautes de consums dels teus punts de subministrament, i elaborem un pla de gestió energètica per a tu que aporti els millors resultats pel teu negoci, amb criteris d'eficiència i buscant sempre el màxim estalvi.

Més enllà de la contractació de les millors solucions per a tu, continuem al teu costat per fer un seguiment continuat dels teus consums i factures, així com de les oportunitats que pugui oferir-te el mercat.

T'oferim en tot moment la informació que necessites per entendre com realitzem la gestió energètica de la teva empresa i et mantenim al corrent de qualsevol canvi regulador en el mercat que pugui suposar una potencial millora per a tu.

En un entorn complex i canviant, on interactuen múltiples actors entre comercialitzadores i distribuïdores, comptar amb MIAF com a consultors energètics especialitzats, marca la diferència.


M'Interesa

Els nostres Serveis
Els nostres clients poden cobrir totes les seves necessitats de gestió energètica a través del nostre ampli portfolio de serveis:

Tarifa

Tarifa òptima

T'assessorem proposant-te l'oferta que millor respongui a les necessitats energètiques de la teva empresa i, a la vegada, permeti obtenir el màxim estalvi possible.

 • Canvis de tarifa dins de la mateixa comercialitzadora del client
 • Canvi de comercialitzadora per a beneficiar-se de tarifes més competitives
 • Revisió de tarifes cada 3 mesos, per a assegurar que segueixen essent competitives
 • Realització d'estudi del mercat un mes abans de la finalització del contracte de subministrament, per a decidir sobre la continuïtat o el canvi
 • Revisió de propostes ofertes al client per altres comercialitzadores no gestionades per MIAF
Gestión

Gestions i Incidències

Ens ocupem de totes les gestions administratives relacionades amb els teus contractes d'energia de llum o gas i tractem la solució de qualsevol incidència directament amb l'empresa comercialitzadora o distribuïdora.

 • Canvis de titularitat
 • Canvis en les dades administratives: dades bancàries, correu
 • Revisió i validació mensual de facturació informada de llum i/o gas
 • Reclamacions administratives d'imports mal facturats
 • Baixes o Altes de comptador o punt de subministrament
 • Gestions davant reclamacions per impagaments
Potencia

Optimització de potència

La potència contractada és el tercer factor que condiciona la nostra factura elèctrica, a més dels consums i les tarifes. T'oferim el nostre assessorament en la contractació de la potència òptima que necessites per a cada punt de subministrament de la teva empresa, en funció de les seves característiques i necessitats.

 • Estudi de consums de potències màximes registrades i facturades per períodes horaris per maxímetre
 • Càlcul de potències òptimes per períodes sobre la màxima potencia registrada a cada període tarifari
 • Consultes i gestions davant la companyia distribuïdora i comercialitzadora, per a la idoneïtat del projecte, requisits i costos
 • Proposta de valors per a l'execució en la reducció de potència.
Energia

Mínima energia reactiva

Analitzem la producció d'energia reactiva en les teves instal·lacions elèctriques i la possibilitat de reduir-la per a evitar penalitzacions en la teva factura.

 • Estudi previ d'estalvi per energia reactiva mitjançant la instal·lació de bateries de condensadors.

A MIAF, com a especialistes en consultoria energètica, treballem per a optimitzar els costos de llum i gas de el teu negoci. Per a això, comparem entre més de 300 ofertes de diferents companyies per a poder oferir-te la més competitiva en cada moment.

 

Preguntes freqüents
Introduint el CUPS o les dades de consum del client a la nostra calculadora, disposem del consum i demanda de potència reals. Amb ells, comparem els preus de les millors companyies energètiques del mercat i podem oferir-te el màxim estalvi possible.
Per poder beneficiar-te de l'estalvi calculat és necessari ser client MIAF: només així podem oferir-te la contractació i gestió dels subministraments amb les comercialitzadores escollides, a més de la resta dels nostres serveis d'assessoria energètica, com la revisió i validació de factures, gestió d'incidències o optimització de potències, entre d'altres.
Lamentablement no. El nostre servei d'assessorament energètic està especialitzat i va dirigit a empreses.
No és necessari. Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits amb les companyies energètiques i a MIAF podem gestionar en nom teu qualsevol incidència que es produeixi.
Veure més preguntes freqüents

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2021