Nous peatges de gas
A partir de l’1 d’octubre de 2021 entrarà en vigor la Circular 6/2020, la nova normativa per a calcular el preu que han de pagar els consumidors per tal de cobrir els costos regulats del gas.

Aquest ha estat un any de grans canvis pel mercat de l’energia: ja al juny es van modificar els costos regulats del mercat de la llum, com us explicàvem aquí. Quatre mesos més tard serà el torn per a les tarifes del gas.

Els nous preus i costos regulats vindran marcats pel Govern central i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Altra vegada, aquestes directrius busquen situar a Espanya en línia amb els requeriments de la Unió Europea, que exigeix afavorir la gestió de la demanda i l’estalvi energètic mitjançant un repartiment de peatges més eficient. També es durà a terme una reassignació de les competències, per tal d’equilibrar el desajust actual entre allò que es recol·lecta per les comercialitzadores i els costos estructurals. Finalment, el mercat del gas haurà de repartir la retribució de les energies renovables, fins ara suportada quasi completament pel sector elèctric.

I, com afectaran aquests canvis al client?

Per començar, el nou sistema de peatges segmentarà als clients en funció del seu consum, i no de la seva pressió (a excepció d’algunes tarifes de mitja pressió, com la RL.5, la RL.6 i la RL.7). L’assignació als grups tarifaris es durà a terme en funció del consum registrat per l’usuari des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021, i serà competència de la distribuïdora. Tanmateix, el nou any del gas començarà a l’octubre i acabarà al setembre, moment en el qual es tornarà a comprovar que cada client és al peatge que li pertoca depenent del consum anual.

El sistema passarà a tenir fins a 11 rangs de consum per garantir una major varietat i precisió a l’hora d’assignar cada tarifa. A més, aquests nous peatges s’aniran abaratint progressivament.

Gràcies a una redistribució dels costos de transport de la matèria primera, les comercialitzadores assumiran una càrrega més gran. Es preveu que pel 2025 ja es facin càrrec del 50% dels peatges de sortida, força més que el 30% que assumeixen ara en detriment del consumidor final. És per això, en part, que el preu de la factura de gas tindrà una tendència a la baixa. La previsió és que pel 2025 els peatges d’accés a la xarxa de transport siguin un 9% més barats, i els peatges d’accés a les xarxes locals un 4%.

Cal dir, però, que s’haurà d’afegir un cost a la factura: el cost de regasificació.

Com hem dit anteriorment, el mercat del gas haurà d’assumir part del cost de les energies renovables que fins ara suportava el mercat elèctric quasi completament. Ho farà contribuint al Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE), i arribarà a tenir un impacte pel client de fins a 4.30€ per MW hora.

Així i tot, i obviant alteracions externes, el preu en la factura de l’usuari seguirà baixant. Ara bé, caldria preguntar-se: Com s’hauran d’interpretar les factures de gas que arribin a partir d’ara?

Pel que fa al terme fix (TF), se seguirà cobrant el transport i l’accés a la xarxa local en funció del peatge assignat. S’haurà d’afegir, a més, els nous costos relatius a les energies renovables abans mencionades, que apareixeran com a costos de regasificació. Aquests costos seran fixes i no variaran en funció del consum de l’usuari.

Pel terme variable (TV) es facturarà segons els quilowatts consumits pel client i es seguirà expressant en €/KWh.

El canvi radica en aquells subministraments que tinguin equips de telemesura, ja que s’aniran implementant a poc a poc. El problema dels equips sense telemesura és que, per tal de conèixer el consum de cada usuari, un operari de la distribuïdora ha d’anar a comprovar el comptador amb freqüència. Si, per qualsevol motiu, aquesta comprovació no es fa, a l’usuari li arribaran factures estimades, que poden allunyar-se del consum real de manera notable. Això representa un problema, ja que si l’estimació no és precisa, se li cobrarà al client una quantitat excessiva o massa baixa.

Els excessos en el cabal contractat -que fins ara facturaven d’una manera semblant a la de la llum, tal com us explicàvem en aquest article del blog- es començaran a facturar cada dia amb el següent mètode de càlcul: (€/KWh/dia)/any*3*(QM diari – QC), essent QM el cabal mig diari i QC el cabal contractat.

Aquesta mesura aplicarà per aquells contractes de més de 5.000 MWh amb equips de telemesura, localitzats al peatge RL.2. Per a aquelles tarifes de menys de 5.000 MWh amb telemesura, el client podrà escollir entre aquesta última opció o la facturació destinada als equips sense telemesura, és a dir, amb el càlcul de €/client/dia.

La nova estructura del sistema del gas presenta algunes modificacions que, a priori, abaixaran el preu per als usuaris domèstics, normalment ubicats entre els nous peatges RL.1 i RL.3. Per a aquells contractes que requereixin d’un cabal major, la possibilitat de patir un increment a la factura final és major. Encara que, en cas de produir-se, aquest increment s’aplicarà de manera gradual.

A MIAF ens encarreguem de contractar la millor tarifa per a tu en funció del peatge que se t’hagi assignat. Comprovem tots els detalls de la teva factura i ens assegurem que el mètode escollit per a cobrar els excessos sigui l’adequat per tal de minimitzar la despesa.

 

Preguntes freqüents
Introduint el CUPS o les dades de consum del client a la nostra calculadora, disposem del consum i demanda de potència reals. Amb ells, comparem els preus de les millors companyies energètiques del mercat i podem oferir-te el màxim estalvi possible.
Per poder beneficiar-te de l'estalvi calculat és necessari ser client MIAF: només així podem oferir-te la contractació i gestió dels subministraments amb les comercialitzadores escollides, a més de la resta dels nostres serveis d'assessoria energètica, com la revisió i validació de factures, gestió d'incidències o optimització de potències, entre d'altres.
Lamentablement no. El nostre servei d'assessorament energètic està especialitzat i va dirigit a empreses.
No és necessari. Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits amb les companyies energètiques i a MIAF podem gestionar en nom teu qualsevol incidència que es produeixi.
Veure més preguntes freqüents

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2022