Errors freqüents a la factura de la llum
Les encarregades de facturar a l’usuari pel subministrament elèctric són les companyies comercialitzadores. La factura mensual presenta a l’usuari els costos pels serveis de la pròpia comercialitzadora, però també d’aquells prestats per la companyia distribuïdora. En una sola factura apareixen conceptes d’ambdues companyies. Tot i que no és el més habitual, passa a vegades que, donada la seva complexitat, aquestes factures presenten errors, siguin a favor o en contra del client. Veiem alguns dels més freqüents i com podem solucionar-los.

Las otras medidas que exige la OCU para bajar el precio de la factura de la luz

 1. Lectura del comptador
  • Aquest error és fàcilment perceptible. Si veiem que la despesa no s’ajusta al nostre consum del darrer mes, és possible que el client es trobi al davant d’una lectura del comptador errònia o estimada. Amb els nous comptadors de telemesura ja quasi no hi ha errors de lectura. Per tant, si es produeix aquest error és possible que el comptador estigui avariat. Si és el cas, l’usuari hauria de contactar amb la companyia distribuïdora, que és qui té la propietat dels comptadors.
    
 2. Després d’un canvi de tarifa
  • Un dels errors més freqüents. Després de negociar i contractar una nova tarifa amb la companyia comercialitzadora, és de vital importància revisar la següent factura per tal d’assegurar-se que els canvis s’han aplicat correctament. El client pot torbar-se amb què se li segueix aplicant la tarifa anterior, que no s’hagi efectuat la totalitat dels canvis o que la tarifa hagi entrat en vigor a una data diferent de l’acordada. Si és així, el client ha de posar-se en contacte amb la comercialitzadora per tal que li apliquin el canvi, tornin a fer la factura i cobrin o retornin la diferència.
    
 3. Contractes de manteniment
  • Els contractes de manteniment són una de les majors fonts de problemes entre les companyies comercialitzadores i els clients. És habitual que a l’hora de contractar un subministrament elèctric s’inclogui algun tipus de contracte de manteniment, com podria ser, per exemple, una assegurança contra apagades o un servei per a la reparació d’electrodomèstics.
  • Aquests serveis addicionals poden tenir permanències o renovar-se de manera automàtica, ocasionant costos addicionals que, a vegades, no s’informen a l’usuari. Per tal de solucionar qualsevol error amb contractes de manteniment o serveis addicionals, el client s’ha de posar en contacte amb la comercialitzadora, revisar que se l’ha informat degudament durant la contractació del servei en qüestió i que l’usuari va acceptar les condicions que aquest comporta.
  • Si no és així i en cas de no haver fet servir el servei o manteniment, s’ha de demanar la devolució de l’import abonat des de la data pertinent.
    
 4. Canvis de potència
  • Quan es realitza un canvi de potència la factura també varia. Si es tracta d’una baixada, el cost serà menor, i a la inversa si el client ha ordenat un augment. És important saber, però, que en ambdós casos se li cobrarà al client una quantitat variable per a aquest tràmit. La comercialitzadora té l’obligació d’informar d’aquest cost en el moment del canvi. Aquest concepte s’acostuma a tipificar com a “drets de connexió” i els cobra la distribuïdora. En les baixades, ronda els nou euros més impostos. En les pujades, el cost és més gran i creixerà en funció de la quantitat de potència augmentada. Aquests costos no són un error, però han d’estar informats amb anterioritat.
  • Si el client veu que la nova potència no apareix a la factura, pot ser per dos motius: bé perquè la potència no s’ha modificat correctament, o perquè tot i haver fet el canvi, la companyia segueix facturant la potència anterior. En tots dos casos és important parlar amb la comercialitzadora i exposar l’error.
    
 5. Període de facturació
  • Aquest error és menys freqüent, ja que sol passar quasi exclusivament després d’un canvi de comercialitzadora. Així i tot, és important que el client estigui atent per si detecta que el període que se li està facturant no és l’adequat.
  • Després de canviar de companyia elèctrica, és possible que aquestes facturen alguns dies per duplicat o que se’n deixin alguns sense facturar. Si passa i les factures d’ambdues companyies es solapen o es deixen dies sense cobrir, el client haurà de contactar amb la distribuïdora per verificar a qui li correspon cada període.
    
 6. Factures duplicades
  • Hi haurà vegades en les quals la comercialitzadora emetrà dues factures per a un mateix mes. Això pot no ser un error, ja que, a vegades, per canvis de tarifa, poden partir la factura mensual en dos, aplicant les tarifes antigues en una i les noves en l’altra. Només es tractaria d’un error la mateixa factura arriba dues vegades.
  • Per comprovar si s’ha emès el recàrrec per duplicat s’ha de consultar amb la comercialitzadora, o des del mateix compte bancari del client en cas de tenir el contracte domiciliat. Si aquest topa amb dos recàrrecs, s’ha de reclamar i demanar la devolució.
    
 7. Lloguer dels equips de mesura
  • No és quelcom habitual, però l’usuari pot substituir l’equip de mesura del seu punt de subministrament. Això implica que el client deixarà de fer servir el comptador de la distribuïdora que ve per defecte i, per tant, no se li podrà cobrar en concepte de “lloguer dels equips de mesura”.
  • És important comunicar aquest canvi a la companyia comercialitzadora per tal d’evitar que es segueixi cobrant el lloguer a les factures mensuals.
    
 8. Impostos de la factura
  • Per una banda, hi ha l’impost elèctric, que s’aplica únicament al consum energètic del client. Si no hi ha consum, l’impost elèctric ha de ser zero. Si no és així, s’ha de notificar a la comercialitzadora.
  • Per l’altra, s’ha de comprovar que la resta d’impostos que estan vinculats al consum de la llum, com l’IVA o l’IPSI (Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació), estiguin correctament justificats i aplicats sobre cada cost present a la factura. Si no és així, el client ha d’informar la seva companyia elèctrica.
    

Me piden la factura de luz, se la puedo dar? - Energiagris

Aquests vuit errors són alguns dels més comuns en les factures de la llum. Quasi tots es poden solucionar amb la comercialitzadora o la distribuïdora, però fer-ho pot ser un procés molt lent: aquestes companyies tenen un termini de fins a un any per resoldre incidències de facturació, per això és important notificar-les com més aviat millor. Si la comunicació de l’usuari amb la comercialitzadora o la distribuïdora falla, el client també es pot dirigir al Ministeri d’Indústria, i en casos d’abús ho pot fer als Tribunals ordinaris o a la mateixa Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

A MIAF ens ocupem de totes les gestions perquè no ho hagis de fer tu. Oblida’t de revisar les teves factures i de tractar amb les companyies, comercialitzadores i distribuïdores, per deixar-ho en mans dels nostres professionals experts en la matèria.

 

Preguntes freqüents
Introduint el CUPS o les dades de consum del client a la nostra calculadora, disposem del consum i demanda de potència reals. Amb ells, comparem els preus de les millors companyies energètiques del mercat i podem oferir-te el màxim estalvi possible.
Per poder beneficiar-te de l'estalvi calculat és necessari ser client MIAF: només així podem oferir-te la contractació i gestió dels subministraments amb les comercialitzadores escollides, a més de la resta dels nostres serveis d'assessoria energètica, com la revisió i validació de factures, gestió d'incidències o optimització de potències, entre d'altres.
Lamentablement no. El nostre servei d'assessorament energètic està especialitzat i va dirigit a empreses.
No és necessari. Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits amb les companyies energètiques i a MIAF podem gestionar en nom teu qualsevol incidència que es produeixi.
Veure més preguntes freqüents

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2021