Les noves tarifes de costos regulats al mercat elèctric
L’1 de juny de 2021 les tarifes de costos regulats del mercat elèctric van canviar per complet. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va modificar l’estructura dels peatges d’accés amb la finalitat de dirigir el consum cap als mesos, dies i hores de menor demanda energètica.

Per aconseguir-ho, han unificat totes les tarifes domèstiques (de menys de 15kW) en una sola, han establert que aquesta comptarà amb dues potències diferents i han segmentat el consum per hores de cada dia en funció de la demanda energètica. Si l’usuari vol aconseguir el màxim estalvi, ha de conèixer la nova configuració d’aquesta tarifa: la 2.0TD.

El client disposa de dues potències que tindran un preu fixe: una punta, més cara, i una d’altra vall, més barata. Per tal de rendibilitzar el cost, és recomanable contractar una potència més alta durant les hores vall, que tindrà un preu fixe més baix independentment dels quilowatts contractats.

La discriminació horària ha passat a ser obligatòria, i podem diferenciar -de més econòmica a més costosa- les hores vall, les hores planes i les hores punta, que es dividiran de la següent manera. Tot i que serà inevitable en les tarifes de cost regulat, aquesta discriminació es pot evitar contractant plans fixos amb tarifes de mercat lliure.

El consum d’energia variable es repartirà entre aquestes hores. Per tal de minimitzar el cost energètic, de nou, serà recomanable concentrar el consum al llarg de les hores vall o, com a molt, les planes.

Si l’usuari concentra el consum durant les hores vall i té contractada una potència suficient a la mateixa franja de preu reduït, aconseguirà el màxim estalvi. És clar que les hores establertes per a tal cosa -de matinada o els caps de setmana- poden no ser les òptimes.

La part més complexa, però, la trobarem en les tarifes de més de 15kW, habitualment reservades per als punts de subministrament en els quals es duen a terme activitats comercials. Les empreses que requereixin de més de 15kW de potència podran contractar les tarifes 3.0TD, destinades a petites i mitjanes corporacions, i les 6.1TD,6.2TD, 6.3TD i 6.4TD, per a empreses o fàbriques amb més d’1 kV de tensió al seu subministrament elèctric.

Si per les tarifes domèstiques tenim 2 potències i 3 trams horaris per al consum d’energia, per les 3.0TD, les 6.1TD i següents tindrem 6 potències i 6 trams horaris de consum. A banda d’aquestes variables, s’ha d’afegir que el cost fluctuarà en funció de la temporada, essent més menor durant la temporada baixa i pujant per la mitja i mitja-alta, fins a arribar al màxim de la temporada alta. Els períodes horaris seran diferents en funció de la zona geogràfica, amb diferenciació per la zona peninsular, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. [consultar a l’annex]

Per tant, cada una de les sis potències contractades s’aplicarà en funció de la zona geogràfica, la temporada, el dia i l’hora en què ens trobem. Aquestes potències s’han de contractar en ordre ascendent: és a dir, la segona potència ha de ser igual o major que la primera, la tercera igual o major que la segona, i així successivament.

Les tarifes 3.0TD, que fins a l’1 de juny tenien tres potències, han passat automàticament a sis de la següent manera: la primera potència (P1), s’ha mantingut; la segona potència (P2) ara inclou les següents quatre (P2, P3, P4 i P5); la tercera potència (P3), s’ha desplaçat a la sexta i última posició (P6). Les empreses podran efectuar dos canvis de potència gratuïts fins al mes de juny de 2022 per adaptar-se a la nova tarifa, sempre que aquest no inclogui un augment de potència, que sí s’hauria d’abonar.

L’últim canvi aplicat a les tarifes 3.0TD de menys de 50kW té a veure amb la manera en la qual es facturen els excessos de potència. Aquesta penalització serà el preu de la potència que s’ha sobrepassat en aquell període concret pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada per 1,4064. La penalització s’aplicarà exclusivament als períodes on s’hagi produït l’excés.

L’energia reactiva es penalitzarà de la mateixa manera en què es feia abans de l’1 de juny de 2021. Tan sols s’haurà de pagar quan aquesta superi el 33% del consum actiu. La potència número 6 (P6) queda exempta d’aquesta penalització.

Aquests canvis en les tarifes elèctriques que va presentar la Circular 3/2020 i que van entrar en vigor el passat mes de juny han alterat el paradigma energètic, especialment per a PYMES i d’altres corporacions similars. És important entendre aquesta nova estructura i configurar el sistema de sis potències per tal de maximitzar el rendiment de cada punt de subministrament, mentre s’eviten excessos de potència i es minimitza la generació d’energia reactiva.

Des de MIAF oferim el millor servei per comparar, contractar i gestionar les millors tarifes per a cadascun dels teus punts de subministrament, minimitzant-ne els costos i atorgant el màxim rendiment per a cada contracte energètic.

 

Annex

 

Preguntes freqüents
Introduint el CUPS o les dades de consum del client a la nostra calculadora, disposem del consum i demanda de potència reals. Amb ells, comparem els preus de les millors companyies energètiques del mercat i podem oferir-te el màxim estalvi possible.
Per poder beneficiar-te de l'estalvi calculat és necessari ser client MIAF: només així podem oferir-te la contractació i gestió dels subministraments amb les comercialitzadores escollides, a més de la resta dels nostres serveis d'assessoria energètica, com la revisió i validació de factures, gestió d'incidències o optimització de potències, entre d'altres.
Lamentablement no. El nostre servei d'assessorament energètic està especialitzat i va dirigit a empreses.
No és necessari. Nosaltres ens ocupem de realitzar tots els tràmits amb les companyies energètiques i a MIAF podem gestionar en nom teu qualsevol incidència que es produeixi.
Veure més preguntes freqüents

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Travessera de Gràcia Nº71 4º 2ª
08006 Barcelona

atencion.cliente@miaf.es
+34 931 190 791


MIAF

MIAF © 2021